Om Perstorp Tekniska Gymnasium

”Perstorp AB är ett globalt företag inom kemibranschen, ett företag med den modernaste utrustningen och hela världen som sin arena. Vill du gå i en gymnasieskola med engagerade lärare och utbildningar förankrade i arbetslivet och gillar teknik – då är Perstorp Tekniska Gymnasium definitivt något för dig!”

/Jan Secher President & CEO Perstorp Holding AB

Kontakta oss

Lagom stor skola

Vår skola är inte så stor. Den är alldeles lagom. Det ser vi som en fördel. En liten skola ger stor gemenskap och en miljö där alla elever får synas och delta. Hos oss ska alla ha chansen att nå sina mål. Vi har 30 platser i varje årskurs, 90 elever totalt.

Vi har byggt ut

Vi har byggt ut!

Under 2018 byggs skolan ut med nya laborationssalar, lektionssalar och grupprum. Allt för att våra elever ska få den bästa utbildningen, som både banar väg för jobb och vidareutbildning.

Vår pedagogiska plattform

Vår huvudman, Perstorp AB, har tre kärnvärden:

Responsibility – Do right

Reliability – Keep the promise

Focused innovation – Make it better

Dessa tre kärnvärden har vi sammanfattat i orden Ansvar, Förtroende och Fokuserad Innovation, som ligger till grund för vår pedagogiska plattform. Utifrån den tar vi avstamp i alla olika riktningar. Den ger oss som pedagoger struktur och tydlighet och eleverna trygghet och arbetsro. Med den pedagogiska plattformen som grund kan vi tillsammans sikta mot och nå gemensamma mål. Den pedagogiska plattformen sammanfattar vi så här:

Ansvar

  • Vi följer regler och styrdokument som gäller för skolan. Vid Skolinspektionens senaste besök fick Perstorp Tekniska Gymnasium inga anmärkningar alls.
  • Vi utbildar ungdomar till att bli anställningsbara inom yrken med hög efterfrågan på arbetskraft.
  • All personal är utbildad och legitimerad för sitt yrke.

Förtroende

  • Perstorp Tekniska Gymnasium har sedan skolans start 1996 haft 99,7% godkända slutbetyg/examensbevis.
  • Eleven är alltid i centrum genom möjlighet till resurstid, dubbel behörighet – yrkes- och studieförberedande – i en trygg skola med stor gemenskap och mycket samarbete.
  • Perstorp Tekniska Gymnasium är en hälsoinriktad skola som erbjuder nyttig och god mat samt fri tillgång till träningslokaler.

Fokuserad innovation

  • Skolan ligger i framkant vad gäller undervisning och utrustning och hålla sig ajour med nya rön och forskning.
  • Vi har ett nära samarbete med näringslivet i regionen som bland annat mynnar ut i APL-platser, skarpa case i gymnasiearbetet, utvecklingsprojekt inom R&D på Perstorp AB.
  • Vi ligger långt framme vad gäller digitalisering i skola och produktion. Vi har digitala hjälpmedel till elever med särskilda behov, datorer som verktyg i undervisningen, personal med kunskap om programmering.

Våra viktiga samarbetspartners

Perstorp AB är vår huvudman. Ett internationellt företag med produktion i flera länder. Vi har också ett flertal andra starka företag som samarbetspartners – bl. a Johnson Matthey, Isover, ESAB och Celanese. Detta ger våra elever unika möjligheter till givande praktikplatser och studiebesök – både i Sverige och utomlands.


Perstorp
Isover
Celanse
Johnson Matthey
ESAB
Gelita
FAAC
Emerson