Teknikprogrammet, med inriktning Produktionsteknik, är vårt nya program som är för dig som rean nu vet att du kommer att läsa vidare på högskolan direkt efter gymnasiet.

Här inriktar vi oss på teknik och naturvetenskap och du har möjlighet att fördjupa dig oinom matematik, fysik, kemi och biologi. I utbildningen ingår också 8 veckors APL – arbetsförlagt lärande, både produktions- och ingenjörsinriktad.

Praktik på riktigt 
Praktik och studiebesök är viktiga delar av utbildningen. Din APL gör du på nationella och internationella företag med stora möjlighet att knyta framtida kontakter.

En bred utbildning
Teknikprogrammet är programmet där du får utveckla din kreativitet och entreprenörskap i spännande projekt som kan leda till deltagande i innovationstävlingar. Utbildningen är bred och leder till behörighet för hela högskolan med utbildningar inom teknik, medicin, naturvetenskap, ja, vad du än önskar.

BROSCHYR 22/23
KURSPLANER 23/24(pdf)


3D-modellering

I kurserna CAD1 och CAD2 får eleverna möjlighet att fördjupa sig i världen av datorstödd konstruktion (CAD) genom att skapa imponerande 3D-modeller och sammanställningar. Under dessa kurser utvecklar eleverna färdigheter inom CAD-programvaror och lär sig grunderna i att skapa detaljerade och noggranna konstruktioner.

Vad kan jag läsa vidare till direkt efter gymnasiet?

Vad kan jag läsa vidare till direkt efter gymnasiet?

Utbildningen är ett studieförberedande program och efter gymnasiet kan du söka till vilken utbildning du vill! Läser du mer matematik och fysik har du full behörighet till ingenjörsutbildningarna. Lägger du till biologi kan du söka till yrken inom medicin som läkare, tandläkare och veterinär.


Lätt att få sommarjobb

Lätt att få sommarjobb

Du får under utbildningen grunderna i yrket processoperatör vilket gör att du har möjlighet att sommarjobba och tjäna pengar under din utbildning på högskolan.


Jobba utomlands

Samarbete med internationella företag

Vi jobbar nära flera globala företag i branschen, vilket gör skolan till en språngbräda in i sommarjobb, praktikplats och jobb – både i Sverige och utomlands.


Programplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religion 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma ämnen
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Inriktningsgemensamma ämnen
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 100
Programfördjupning
CAD1 50
CAD2 50
Entreprenörskap 100
Kemi 2 100
Konstruktion 100
Människan i industrin 100
Produktionsutrustning 2 100
Teknik specialicering 100
Individuellt val
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Engelska 7 100
Fysik 2 100
Idrott och hälsa 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100