Klagomål som rör verksamheten

Steg 1 – Kontakta den som ärendet berör

Har du klagomål på utbildningen ska du i första hand vända dig till den som är närmast berörd tex mentor, lärare eller annan personal.

Steg 2 – Kontakta rektor

Vänd dig till rektor om ditt klagomål gäller verksamheten på skolan eller om du inte tycker att du har fått hjälp och svar av dem du kontaktade i steg 1.

Är du fortfarande inte nöjd efter att ha pratat med rektor kan du lämna in ett skriftligt klagomål via ett webbformulär. Man kan också skriva ett mail, ringa eller lämna direkt till rektor. Klagomål kan även lämnas anonymt.

Gå till klagomålsformuläret

Steg 3 – Kontakta verksamhetschef (Huvudman)

Du kan också vända dig till verksamhetschefen för att framföra dina klagomål.
Det kan bli aktuellt om du är missnöjd med rektors hantering av klagomålet eller rektors agerande.

Gå till klagomålsformuläret