Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om oss. Har du fler frågor är du såklart välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Frågor och svar

En processoperatör har ett mångsidigt och viktigt arbete. Som processoperatör övervakar man och styr olika processer inom industrin. Mycket av styrningen och övervakningen sker med hjälp av datorer i ett kontrollrum men ett minst lika viktigt arbete gör operatören genom att rondera (gå runt i fabriken) och titta till sina processer. En operatör behöver samtidigt kunna utföra enklare underhåll på sina processer ex fylla på olja, smörja, hålla rent. Operatören behöver även hålla koll på att processerna levererar det de ska, det vill säga håller den kvalitet på produkten som vi önskar.

En automationstekniker jobbar oftast med att automatisera utrustningar i industrin och kommer på nya placeringar av givare (instrument som visar olika värden, t ex temperatur) etc. Teknikern byter även ut trasiga givare och övrig utrustning som har med produktionen att göra och kan utföra en del programmering av styrutrustningar exempelvis PLC-programmering (PLC=programmerbart styrsystem. Dator som används för att styra en montagelinje, en process eller liknande)

En industrielektriker jobbar inom industrin. Förekommande arbetsuppgifter är felsökning på automationsutrustningar och till viss del nyinstallation runt maskiner och utrustning. En industrielektriker kan få utföra arbeten både på lågspänningssidan, upp till 1000V AC, och högspänningssidan, 1500V DC. AC är växelspänning och DC är likspänning.

Ja, du går de gymnasiekurser som krävs för att i årskurs 3 göra ett ECY-test som är elbranschens krav för att du ska få jobba med elinstallationer. Om du klarar provet har du ytterligare en gren inom el som du kan jobba med.

Högskolorna i Sverige har ett stort antal program. Till varje program finns det ett behörighetskrav. Först och främst är det den allmänna behörigheten, sv 1-3, eng 5 och 6 och ma 1. Sedan kan det tillkomma behörighetskrav som exempelvis matte 3 och 4, fysik 2, biologi 2, samhällskunskap. Ju fler av dessa kurser du läst desto fler program kan du söka. På Perstorp Tekniska Gymnasium läser du en bred utbildning där du efter studenten kan bli precis vad du vill, beroende på vad du har läst. Vi har tidigare elever som blivit allt ifrån ingenjörer inom olika tekniska inriktningar till lärare, ekonom, präst, läkare, veterinär.

Du kan läsa in allmän högskolebehörighet på alla programmen, och även till största del även särskild behörighet.

Om man tittar på en period på 5 år efter avslutat gymnasium så är det ca 60-70% av våra elever som läser någon form av eftergymnasial utbildning. Det kan vara högskola, folkhögskola eller Yrkeshögskola.

IN- och EE-programmen har minst 15 veckors APL (praktik). TE-programmet har 8 veckors praktik. Skolan bokar alla platser. Under sommaren mellan åk 2 och 3 genomför åk 2 minst 4 veckors APL. Här får eleverna prova på att söka jobb, delta i intervjuer mm.

Perstorp Tekniska Gymnasium samarbetar med SKF Tekniska Gymnasium i Göteborg och Volvo Industrigymnasium i Skövde i ett Erasmusprojekt vilket innebär att vi skickar ut ett antal elever på APL i utlandet i årskurs 3. Eleverna får ansöka om att få en APL-plats i utlandet.

När eleverna går ut efter 3 år på Perstorp Tekniska Gymnasium har de ett stort kontaktnät med sig. De har lätt att få jobb och är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Om man väljer att läsa vidare efter gymnasiet kan man komma tillbaka varje sommarlov och jobba. Under utbildningen kan eleverna genomföra sitt gymnasiearbete ute på en arbetsplats. Det förstärker ytterligare förståelsen för det yrke man utbildar sig till.

Vårt elprogram har ett maxintag på 8 elever. Detta gör att det är lättare och går snabbare för varje elev att få hjälp av sin lärare. Vi har nya och fräscha lokaler och vi har ett tätt samarbete med företag i närområdet vilket underlättar eftersom eleverna kan se det vi utbildar inom i verkligheten. Det underlättar även för APL.

Med dubbel kompetens menar vi att du får dels ett yrke och dels studiebehörigheten till högskolan. Det beror på vilka aktiva val du gör. Yrket får du alltid, behörigheten bestämmer du själv om du vill ha. Det innebär att du har större valmöjligheter efter gymnasiet än efter ett helt studieförberedande program.

Som skola ansöker man om att få ingå i Teknikcollege. Man måste uppfylla åtta kriterier. Skolan ska till exempel samverka med det regionala näringslivet, utbilda efter de kompetensbehov industrin har och ha en kreativ och stimulerande lärmiljö. Företagen man samverkar med ska medverka i utbildningen, t ex ingå i styrgruppen. Att ingå i Teknikcollege är att få en kvalitetsstämpel. Varje år måste skolan visa att man lever upp till kvalitetskriterierna. Genom Teknikcollege kan elever och personal delta i utbildningar och företagen som samverkar med skolan får också möjlighet att få handledarutbildning med mera. Bakom Teknikcollege står industrins arbetsgivar- och arbetstagarbranscher i Sverige.

Mycket forskning pekar på att hjärnan har lättare att ta till sig kunskap om man rör på sig (.äs gärna boken ”Hjärnstark” av A. Hansen om hur motion och träning stärker din hjärna). Vi har schemalagd idrott 1 en gång/vecka i åk 1 och 2 och frivillig träning en morgon/vecka. I årskurs 3 kan du välja idrott 2. Varje fredag äter vi frukost tillsammans. På skolan finns frukt till alla elever. I vår matsal på Persgården finns varje dag ett stort salladsbord och flera varmrätter att välja mellan. På Persgården har eleverna sin idrott, här finns två idrottshallar, gym (gratis för eleverna), squash-hall, spinningsal och flera löpspår. Det är fritt för eleverna att boka.

Eleverna äter sin lunch på Persgården där Eurest har en restaurang, gå gärna in och titta på veckans matsedel: https://www.compass-group.se/matdryck/. Här finns ett stort salladsbord och varje dag finns tre-fyra olika rätter att välja mellan.

På skolan finns en elevcafeteria och flera grupprum. I cafeterian finns tv-spel, många elever spelar schack och det är fri tillgång till kaffe och te. Vill man plugga sätter man sig i ett grupprum eller i vårt fina bibliotek ensam eller med sina kompisar.

Ja, alla våra fast anställda lärare är legitimerade.