Bli elev

Som elev på Perstorp Tekniska Gymnasium kommer du att växa, både som individ och kommande arbetstagare eller student. Det är en lagom stor skola där alla syns och är delaktiga. Du får ta ett stort eget ansvar men vi arbetar gemensamt mot att nå dina uppsatta mål.

Kontakta oss

Dubbel kompetens

Hos oss får du dubbel kompetens. Det betyder att du kan få både yrkes- och högskolebehörighet! Grunden i utbildningen ger dig ett yrke, sedan bygger du på med valbara kurser och får en bred högskolebehörighet.

APL – Praktik på riktigt

Praktik och studiebesök, både i Sverige och utomlands, är viktiga delar av utbildningen. Du har 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på nationella och internationella företag. Dessa veckor ger dig viktiga kunskaper, insikter och erfarenheter.

Må bra – prestera bra

Det är verkligen så. Mår man bra så är det lättare att prestera bra. Vi har tillgång till Perstorp AB:s träningslokaler, fotbollsplan och löpslingor och äter god och nyttig lunch på Persgårdens restaurang!

Vi inleder höstterminen med ett läger där vi lär känna varandra, och gör sedan ett flertal aktiviteter och utflykter tillsammans med fokus på teambuilding och ledarskap.

Öppet hus

Vi har inget datum bokat för Öppet hus just nu. När vi har bestämt vilken dag det blir så delar vi informationen på hemsida, Facebook och Instagram.

Skuggning

Till hösten kommer det att finnas tillfälle för skuggning hos oss. Vi återkommer med mer information.

Så här söker du

Du söker till Perstorp Tekniska Gymnasium på samma sätt och vid samma tillfälle som till kommunala skolor. Ansökan ska alltid gå till antagningsenheten på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. Är du osäker kan du alltid fråga din skolas studie- och yrkesvägledare.

När du fått det preliminära antagningsbeskedet kallas du till oss för en informell intervju. Intervjun är till för att vi ska få träffa dig, ge dig ytterligare information om våra program och våra kurser, samt ge dig information om skolstart och upptaktsdagar. Vi vill också vid detta tillfälle ge dig och dina vårdnadshavare möjlighet att ställa eventuella frågor. Vi vill poängtera att intervjun inte på något sätt är avgörande i urvalsprocessen. Strax efter att du fått ditt definitiva antagningsbesked kan du vänta dig ett välkomstbrev från oss.

Du är alltid välkommen att komma och besöka oss.